Fotbollsstorlekar

Fotbollar produceras i fem olika storlekar och graderas från ett till fem, där ett är den minsta storleken och fem den största.

Storlekarna 3 och 4 är de vanligaste barnstorlekarna (se tabellen för olika åldrar) och storlek 5 används av seniorer. De två mindre storlekarna 1 och 2 är ganska ovanliga och man ser dem inte lika ofta i butikerna. Bollar i storlek 1 produceras främst i reklamsyfte och storlek 2 används i vissa fall av mindre barn.

Ålder
Storlek
Barn till 7 år
3
Flickor t.o.m. 15 år. Pojkar t.o.m. 12 år.
4
Senior
5